Müşteri Hizmetleri 0242 999 16 28
Temel Halk Sağlığı

Temel Halk Sağlığı

Temel Halk Sağlığı

9786052396148
Baskı Tarihi2017
ISBN9786052396148
Sayfa Sayısı470
Teslim Süresi3 Gün
YazarMuhsin AKBABA, Hakan DEMİRHİNDİ
4 Bu ürün 205 kez incelendi.
60.00 TL
zoom-icon
Ürün BilgileriYorumlarSoru ve Cevap

Bölüm 1

Temel Halk Sağlığı

Prof. Dr. Necdet AYTAÇ

1. Halk Sağlığına Giriş ve Temel Kavramlar

2. Hastalık Nedenleri

3. Sağlık Hizmetleri

4. Halk Sağlığı Bilim Dalları

5. Koruyucu Hekimlik

6. Tedavi Hekimliğinde Gelişme Aşamaları

7. İnsan Ekolojisi

8. Hekimlikte Çağdaş Görüşler

9. Günümüzde Halk Sağlığı Anlayışı

10. Sosyal Tıp

 Bölüm 2

Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve Korunma

Prof. Dr. Necdet AYTAÇ

1. Tanımlar

2. Enfeksiyon ve Enfeksiyon Hastalıklarının Tanımı ve Önemi

3. Hastalık Yapan Etkenler ve Özellikleri

4. Enfeksiyon Zinciri

5. Bulaşıcı Hastalıklarda Sürveyans

6. Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim Sistemi

7. Bulaşıcı Hastalık Çıkmadan Önce Alınması Gereken Önlemler

8. Bulaşıcı Hastalık Çıktıktan Sonra Korunma

9. Bir Salgın İncelemesi

 Bölüm 3

Ana Sağlığı

Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN

1. Giriş

2. Ana Sağlığını Etkileyen Faktörler

3. Anne Ölümleri

4. Türkiye’de Durum

5. Ana Sağlığı Hizmetleri

6. Gebe İzlemleri

7. Riskli Gebelikler

8. Doğum Sonrası İzlem (Puerperal Bakım)

 Bölüm 4

Kadın ve Üreme Sağlığı

Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN

1. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı

2. Üreme Sağlığı

 Bölüm 5

Aile Planlaması

Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN

1. Aile Planlamasının Tanımı ve Yararları

2. Dünyada ve Türkiye’de Aile Planlamasının Durumu

3. Modern Yöntemler

 Bölüm 6

Epidemiyolojinin Tanımı ve Gözlemsel Tanımlayıcı Epidemiyoloji

Doç. Dr. Ersin NAZLICAN

1. Gözlemsel Araştırmalar

 Bölüm 7

Gözlemsel Analitik Epidemiyoloji ve Ölçütler

Prof. Dr. B. Elçin YOLDAŞCAN

1. Sağlık Alanında Kullanılan Ölçütler ve Gözlemsel Analitik 
Epidemiyolojik Yöntemler

2. Epidemiyolojik Kavram ve Ölçütler

3. Gözlemsel Analitik Epidemiyoloji

 Bölüm 8

İş Sağlığı ve Güvenliği

Prof. Dr. Ferdi TANIR

1. İş Sağlığı Kavramı-Tarihçesi-Amacı

2. İnsan - İş İlişkisi

3. İş Sağlığı-Halk Sağlığı İlişkisi

4. İş Sağlığı Uygulama İlkeleri

5. İşyerinde Risk Grupları

6. İşyeri Ortamı Risk Faktörleri

7. İşyerinde Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü

8. Meslek Hastalıkları

9. İşle İlgili Hastalıklar

10. İş Kazaları

11. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

12. Hasta Güvenliği

13. Ergonomi

14. İşe Devamsızlık (Absenteeism)

15. Çalışma Hayatı ve Beslenme

16. İşyeri Sağlık Hizmetleri

17. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Günümüz Gelişmeleri

18. Ülkemiz İş Sağlığında Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

 Bölüm 9

Yaralanmalar/ Kazalar ve İlk Yardım

Prof. Dr. Ferdi TANIR

1. Yaralanmaların/Kazaların Önemi

2. Yaralanma/Kaza Sınıflandırmaları

3. Yarlanmalardan/Kazalardan Genel Korunma Yöntemleri

4. Yaralanmalardan/Kazaların Özel (Yerine Göre)

5. İlkyardım

 Bölüm 10

Olağan Dışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri

Prof. Dr. Ferdi TANIR

1. Olağan Dışı Durum (ODD)

2. Olağan Dışı Durumlarda Halk Sağlığı Uygulamaları

3. ODD Öncesi Alınacak Önlemler (Birincil Koruma)

4. ODD Anında Acil Yardım Önlemleri (İkincil Koruma)

5. ODD Sonrası Alınacak Önlemler (Üçüncül Koruma)

6. ODD İçin Acil Durum Çantası

7. Çukurova Üniversitesi’nde ODD Hazırlığı

8. Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Tehlike Ve Acil Yardım

 Bölüm 11

Sağlık Eğitimi

Prof. Dr. Ferdi TANIR

1. Kavramlar-Tanımlar

2. Eğitim Yöntemleri

3. Sağlık Eğitimi

4. Sağlık Eğitiminin Temel Amaçları (DSÖ)

5. Sağlık Eğitiminin Aşamaları

6. Sağlık Eğitimi Uygulama Aşamaları

7. Sağlık Eğitimi İlkeleri

8. Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler

9. Sağlık Eğitimi Yöntemleri

10. Sağlık Eğitimi Temel Konuları

11. Sağlık Eğitimi Planı

 Bölüm 12

Çocuk Sağlığı

Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ

1. Çocuk Sağlığının Önemi

2. Çocuk Sağlığı ve Çocuğun Tanımı

3. Çocukluk Evreleri

4. Çocuk Sağlığında Hedefler

5. Çocuk Sağlığı Düzeyinin Belirlenmesi

6. Çocuk Sağlığını İyileştirme Çabaları

7. Çocuk Sağlığında Korunma Aşamaları

8. Çocuk İzlemleri

9. Yenidoğan Bakımı

 Bölüm 13

Adolesan Sağlığı

Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ

1. Adolesanın Tanımı

2. Adolesan ve Riskli Davranışlar

3. Adolesan Sağlığında Koruyucu ve Önleyici Yaklaşımlar

 Bölüm 14

Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar

Doç. Dr. Ertan KARA

1. Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Hizmetleri

2 Birinci Basamak Hekimliğinde Laboratuvar Açılması Ve İşletmesi İlgili Sorunlar

3. Laboratuvar Testlerinin Temel Yararları

4. Sıtma

5. Sahli Metodu İle Hemoglobin Tayini

6. Lökosit Sayılması

7. Eritrosit Sedimantasyon Hızının Bulunması

8. Kan Gruplarının Tayini

9. Kan Preparatlarını Boyama Yöntemi

10. İdrar Laboratuvar Çalışmaları

11. Dışkı Laboratuvar Çalışmaları

12. Kan Tetkiki Laboratuvarında Pratik Bilgiler

 Bölüm 15

Kronik Hastalıklar

Doç. Dr. Ertan KARA

1. Kronik Hastalıkların Toplumsal Önemi

2. Kanser

3. Etiyoloji ve Primer Korunma

4. Bilinen Nedenler ve Primer Korunma

5. Hipertasiyon

6. Hipertansiyonda Korunma

7. Epidemiyoloji

8. Etiyoloji

 Bölüm 16

Beslenme

Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ

1. Giriş

2. Yeterli ve Dengeli Beslenme ile Neler Sağlanır?

3. Beslenmede Tanımlar

4. Beslenme Biliminin Alt Dalları

5. Kişi Beslenmesinde Sağlığı Olumsuz Etkileyen Faktörler

6. Besin Elementleri

7. Beslenme Hastalıkları

8. Beslenme Hastalıklarının Yol Açtığı Sağlık Sorunları

9. Dolaylı Yöntemlerle Beslenme Durumunun Saptanması

10. Türkiye’de Beslenme Sorunları

11. Türkiye’de Beslenme Sorunu ve Yetersizliklerinin Çözümlenmesinde Önlem ve Öneriler

12. Toplumda Beslenmenin Risk Grupları

13. Türkiye’de Ana Çocuk Sağlığında Öncelikli Sorunlar

14. Anne Sütünün Yararları

15. Süt Çocuklarına Anne Sütünün Yanısıra Verilmesi Gerekli Ek Besinler

16. Gebelikte Beslenme

17. Obezite ve Beslenme

18. Yeterli ve Dengeli Beslenme Önerileri

 Bölüm 17

Turist Sağlığı

Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ

1. Turizmin Tanımı, Türleri ve Türkiye İçin Önemi

2. Turizm-Sağlık İlişkisi ve Turist Sağlığı

3. Turist Sağlığı ve Hekimliği Konuları

4. Turizm ve Halk Sağlığı

 Bölüm 18

Bağışıklama

Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ

1. Bağışıklamanın Önemi ve Uygulamalar

2. Rutin Aşıların Uygulanması

3. Aşı Kontrendikasyonları

4. Aşılanmaya Engel Oluşturmayan Durumlar (Yanlış Kontrendikasyonlar)

5. Yeni Eklenen Aşılar

6 Aşı Kayıtları

 Bölüm 19

Okul Sağlığı

Doç. Dr. Hakan DEMİRHİNDİ

1. Okul Sağlığının Tanımı ve Tarihçesi

2. Okul Sağlığı’nın Önemi ve Amacı

3. Okul Sağlığı Hizmetleri

 Bölüm 20

Yaşlı Sağlığı

Doç. Dr. Ertan KARA

1. Yaşam Evreleri ve Yaşlılığın Özellikleri

2. Türkiye’de Yaşlanan Populasyon 

 Bölüm 21

Zoonotik Hastalıklar

Doç. Dr. Ertan KARA

1. Genel Bilgiler

2. Zoonotik Hastalıklarda Etkenler

3. Zoonotik Hastalıkların Bulaşma Yolları

4. Zoonozlardan Korunma

5. Zoonozları Azaltma-Eradike Etme Programları

 Bölüm 22

Çevre Sağlığı

Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN

1. Giriş

2. İnsan ve Çevre Etkileşimi

3. Sağlık ve Hastalık Açısından Çevre Etkileşimi

4. Çevre Sağlığı                

 Bölüm 23

Sağlık Mevzuatı

Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN

1. Tanımlar ve Sınıflandırma

2. Sağlık Mevzuatı

 Bölüm 24

Sağlık Yönetimi

Prof. Dr. Muhsin AKBABA - Doç. Dr. Ersin NAZLICAN

1. Tanım

2. Tarihçe

3. Yönetimin Genel Özellikleri

4. Yönetim Birimleri

5. Sağlık Hizmetleri

6. Türkiye’de Sağlık Hizmetleri

7. İl ve İlçelerdeki Kurullar

8. Birinci Basamakta (Aile Sağlığı Merkezleri) Sağlık Hizmeti Sunumu

9. Çevre ve İşyeri Denetimi

10. Sağlık Düzeyi Ölçütleri

11. Sağlıkta Dönüşüm

12. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

13. Uluslararası Sağlık Kuruluşları

14. Sağlıkta Eşitlikler/Eşitsizlikler

15. Toplumu Tanıma Ve Bölge Raporu Hazırlama 

Bu ürüne henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan siz olun..
Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?
Copyright © 2019 kongrekitabevi.comSADECEWEB