Müşteri Hizmetleri 0242 999 16 28
Lange Güncel Tıbbi & Tanı Tedavi

Lange Güncel Tıbbi & Tanı Tedavi 2016

Lange Güncel Tıbbi & Tanı Tedavi

9786059942669
Baskı Tarihi2016
ÇevirmenEkrem MÜFTÜOĞLU, Ali Kemal KADİROĞLU, İsmail Hamdi KARA
ISBN9786059942669
Sayfa Sayısı1918
Teslim Süresi3 Gün
YazarMaxina A.PAPADAKIS, Stephen J.McPHEE
4 Bu ürün 840 kez incelendi.
296.00 TL
Kargo Bedava
Ürün BilgileriYorumlarSoru ve Cevap

Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi 2016 (GTTT 2016), hem hastanede, hem de hastane dışı tedavi kurumlarında çalışan İç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri için bu tek kaynak başvuru kitabının 54. baskısıdır. Kitap genel bakımı sağlayan uzman hekimler ile birinci basamak sağlık hizmeti veren aile hekimlerini ilgilendiren ayrıntılara ve dahiliyenin tüm alanlarında hasta yönetimi ve klinik tanıda pratik yaklaşımlara vurgu yapmaktadır.

Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi İçin Hedef Kitle Tıp öğrencileri, evde sağlık memuru ve diğer tüm sağlık meslek öğrencilerine yönelik hasta bakımında güncel literatürden alıntılarla, günlük faydalı diagnostik ve terapötik tanımları bulacaklardır.

İç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, hastane sistemi, pratisyen hemşireler, asistanlar ve tüm birinci basamak sağlık hizmeti verenler GTTT’yi hazır bir referans ve güncel bir kitap olarak değerlendireceklerdir. Diğer alanlardaki doktorlar, eczacılar ve diş hekimleri kitabı kullanışlı temel tıbbi referans kitabı olarak göreceklerdir. Hemşireler, pratisyen hemşireler ve asistanlar kitabın formatını ve kapsamını tıbbi tanı ve tedavide başvuru aracı olarak karşılayacaklardır.

Aynı zamanda spesifik hastalıklar ve kendi tanı ve tedavileri hakkında bilgi arayan hastalar ve aileleri için de bu kitap değerli bir kaynak olacaktır.

Güncel Tıbbi Tanı ve Tedavi'nin Bu Baskısındaki Yenilikler                                       

Atrial fibrilasyon için en son 2014 Amerikan Sağlık Derneği/ Amerikan kardiyoloji koleji/Kalp Ritim Topluluğu (AHA/ACC/HRS) klavuzlarının antikoagülasyon önerileri
Nonvalvüler atrial fibrilasyonda stroku önlemede dabigatran, rivaroxaban, ve  apixaban özelliklerinin yeni tablolu karşılaştırması
Valvüler kalp hastalıklarının tedavi klavuzlarını kapsayan  güncel bilgi ve algoritmalar ve 2014 AHA/ACC klavuzlarına dayanan müdahale endikasyonları
2014 AHA/ACC klavuzlarına dayanan statin tedavisinden fayda gören dört hasta grubu hakkında tartışma
2014 AHA / ACC klavuzlarına dayanan yüksek yoğunluklu ve orta yoğunluklu statin tedavisi endikasyonları
Çarpıntı için bir kardiyovasküler neden düşündüren yeni kanıtlar
Hedef spesifik oral antikoagülanlarda güncellemeler
Çocuk Nefronofitizi-Medüller Kistik Hastalık Eklenmesi
Anksiyete bozukluklarından ayrı bir kategori olaraki obsesif-kompulsif  bozukluk (OKB) spektrum bozuklukları tanımlamasını da içeren Tanısal İstatistiksel el kitabı’nın (Diagnostic Statistical Manual) 5. baskıyla (DSM-5) uyumlu revize psikiyatrik tanılar ve şizofreni alt tipleri, somatizasyon bozukluğu, hipokondriyazis ve madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı gibi terimlerin güncellenmesi
Pnömoni tanısında  anemnez,fizik muayene ve laboratuvar bulgularının pozitif ve negatif olabilirlik oranları
Cep telefonu kapaklarına temasla oluşan kontakt dermatit hakkında bilgiler
Refrakter kronik ürtiker için omalizumab kullanımı
Elektronik sigaralar ve tütün sigarası bırakma konusunda yeni tartışma
Evrensel HIV taraması için ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü’nün (US Preventive Services Task Force-USPSTF) yeni önerisi
HIV / TBC  koinfeksiyonunda  güncelleme
Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) konusunda yeni bölüm
Arbovirüs ansefaliti, Dengue ve influenzada kapsamlı güncelleme
Kronik pelvik ağrı konusunda güncelleme
Aile öyküsünde BRCA mutasyonu olan kadınlarda meme kanseri riski ile ilgili yeni bilgiler
Meme kanseri için mamografi taraması üzerinde bir güncelleme
PAP smear taraması için güncel öneriler
Anormal servikal sitoloji yönetimi için güncellenmiş kılavuzlar
Erken doğum riski taşıyan kadınların yönetimi konusunda güncelleme
Ulusal Akciğer Tarama girişimi (National Lung Screening Trial) kriterlerini karşılayan, sağlığı nispeten iyi, yüksek riskli hastalarda akciğerin düşük doz BT taraması için öneriler
Postoperatif solunum yetmezliğini belirleyen değişkenlerin ynıs postoperatif miyokard infarktüsü ve kardiyak arresti belirleyen risk tahmin araçları
Kronik, nonkanser ağrı için opioid kullanımı konusunda yeni bölüm
Reçete edilmiş opioid bazlı  ilaçların kötüye kullanımı, yanlış kullanım, ve aşırı doz yaygınlığı konusunda güncelleme
Diyabetik retinopati, anterior iskemik optik nöropati ve optik nörit tedavisinde Alternatifler
Ayaktan ve evde kan basıncı ölçümlerinin kullanımına yönelik klavuzlar
İngiltere'nin 2013 Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik Enstitüsü (NICE)’ne dayalı antihipertansif tedaviye başlama ve 2013 ABD Ortak Ulusal Komitesi Raporu (JNC8) ve Böbrek Hastalığı Geliştirilmesi Küresel Çıktıları (KDIGO)’ dan kan basıncı hedefleri için klavuzlar
Güncellenmiş glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) izoenzim aktivitesi sınıflandırması
Helicobacter pylori için güncel tedavi seçenekleri
Çölyak hastalığı için en iyi testlere tavsiye
Clostridium difficile enfeksiyonu için en iyi teste açıklık getirilmesi ve tedavisi için "dışkı Mikrobiyota nakli" düşünme zamanı konusunda bir güncelleme
Immünomodülatörlerin, anti-TNF ajanların, ve anti-integrinlerin  Crohn Hastalığında kullanımı konusunda güncelleme
Hepatit C tedavisinde  yeni antiviraller
Akut pankreatit şiddetini değerlendirmek için puanlama araçları
Antifosfolipid sendromu konusunda yeni bilgiler
Spinal stenozun cerrahi tedavisinde güncelleme
IgG4 ilişkili hastalık ve Takayasu Arteriti konusunda yeni bölümler
HLA-B allelleri ve ciddi ilaca bağlı aşırı duyarlılık reaksiyonları riski konusunda güncelleme
Fonksiyonel hipopitüitarizm, izole hipogonadotropik hipogonadizm, erişkinlerde büyüme hormonu eksikliği, diyabet insipidus, amiodaron kaynaklı tirotoksikozun sınıflandırılması, preoperatif paratiroid görüntüleme tedavisi, adrenal insidentalomu tanısı konusunda yeni bilgiler
Aşılamalar konusunda en yeni öneriler

GTTT’NİN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ                                                                  

Yıllık basıma kadar tıbbi ilerlemeler
Jinekoloji, obstetri, dermatoloji, oftalmoloji, otolaringoloji, psikiyatri, nöroloji, toksikoloji, üroloji, geriatri, ortopedi, kadın sağlığı, koruyucu hekimlik ve palyatif bakımı içeren tüm birinci basamak sağlık hizmeti konularının detaylı sunumu
Pratikte verimli kullanımı kolaylaştıran kısa ve öz format
1000’den fazla hastalık ve bozukluk
HIV enfeksiyonu ve AIDS konusunda yıllık güncelleme
Spesifik hastalık önleme bilgileri
Ticari isimleri ile sıralanmış maliyeti her basımda güncellenen ilaç tedavi dozajlarına kolay ulaşım
Makale özetlerini, bazı örneklerde referans makalelerin tümünü, hızlı indirebileceğiniz benzersiz tanıtıcılarla (Pub-Med, PMID numbers) birlikte son referanslar

 İÇİNDEKİLER

Hastalıkların Engellenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi 
Yaygın Semptomlar               
Preoperatif Değerlendirme ve Perioperatif İzlem           
Geriatrik Bozukluklar 
Palyatif Bakım ve Ağrı Tedavisi 
Dermatolojik Hastalıklar   
Göz ve Göz Kapağı Hastalıkları 
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 
Pulmoner Hastalıklar  
Kalp Hastalıkları   
Sistemik Hipertansiyon  
Kan Damarı ve Lenfatik Hastalıklar 
Kan Hastalıkları  
Hemostaz Bozuklukları, Tromboz ve Antitrombotik Tedavi  
Gastrointestinal Hastalıklar 
Karaciğer, Safra Yolu ve Pankreas Hastalıkları 
Meme Hastalıkları 
Jinekolojik Hastalıklar
Obstetrik ve Obstetrik Hastalıklar
Romatolojik ve İmmünolojik Hastalıklar
Elektrolit ve Asit-Baz Hastalıkları   
Böbrek Hastalıkları                 
Ürolojik Hastalıklar  
Sinir Sistemi Hastalıkları  
Psikiyatrik Hastalıklar  
Endokrin Hastalıkları   
Diabetes Mellitus ve Hipoglisemi 
Lipid Hastalıkları 
Beslenme Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıklarında Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Antimikrobiyal Tedavi 
HIV Enfeksiyonu ve AIDS
Viral ve Riketsiyal Enfeksiyonlar 
Bakteri ve Klamidya Enfeksiyonları
Spiroketal Enfeksiyonlar            
Protozoal ve Helmintik Enfeksiyonlar 
Mikotik Enfeksiyonlar        
Çevresel Etkenlere Bağlı Hastalıklar  
Zehirlenme                       
Kanser                      
Klinik Genetik Hastalıklar   

Bu ürüne henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan siz olun..
Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?