Müşteri Hizmetleri 0242 999 16 28
Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep

Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep

Acil Tıp Cep Kitabı A-Cep

9786052588321
Baskı Tarihi2020
ISBN9786052588321
Sayfa Sayısı685
Teslim Süresi3 Gün
YazarZeynep KEKEÇ
4 Bu ürün 778 kez incelendi.
100.00 TL
Kargo Bedava
Ürün BilgileriYorumlarSoru ve Cevap

Acil şartlarında hızlı ve seri tanı ve tedavinin yapılmasına yönelik doğru ve güncel bilgilerin özetlendiği Acil Tıp Cep (A-Cep) Kitabı ilk basımda olduğu gibi elinizin altında bir başvuru kitabı olacağı inancındayım. Kurtarılan ve iyileştirilen her hayat emeğimizin yerini bulduğunu teyid edip katkısı olan herkesi memnun edecektir.

RESÜSİTASYON VE KARDİYAK ACİLLER............................... 1

Temel ve İleri Yaşam Desteği.................................................................... 3

Akut Koroner Sendromlar......................................................................... 9

Disritmiler............................................................................................... 11

Aritmi Algoritmaları................................................................................ 29

Bradikardi............................................................................................... 31

Defibrilasyon-Kardiyoversiyon.............................................................. 33

Kalp Yetmezliği Akut Akciğer Ödemi...................................................... 36

Şok......................................................................................................... 41

Anafilaksi ve Anafilaktik Şok................................................................. 44

Hipertansif Aciller................................................................................... 49

Aort Diseksiyonu ve Anevrizması ......................................................... 54

Kardiyak İlaçlar...................................................................................... 58

Acilde Yoğun Bakım Hastası................................................................... 67

SOLUNUM ACİLLERİ..................................................................... 71

Zor Havayolu Yönetimi.......................................................................... 73

Hızlı Seri Entübasyon............................................................................. 78

Trakeostomi ve Bakımı........................................................................... 81

Hemoptizi............................................................................................... 84

KOAH..................................................................................................... 86

Astım...................................................................................................... 90

Solunum Yetmezliği................................................................................ 95

Non İnvaziv Mekanik Ventilasyon.......................................................... 98

GASTROİNTESTİNAL ACİLLERİ.............................................. 101

Karın Ağrısı.......................................................................................... 103

Mezenter İskemi................................................................................... 108

Akut Kolesistit...................................................................................... 111

Akut Kolanjit........................................................................................ 113

Akut Pankreatit..................................................................................... 115

Akut Apandisit...................................................................................... 118

Koroziv Özofajit................................................................................... 123

Özefagusta Yabancı Cisim..................................................................... 126

Pil Yutulmasına Bağlı Acil Durumlar..................................................... 130

Özefagus Varis Kanaması..................................................................... 133

Gastrointestinal Kanamalar................................................................... 137

Spontan Bakteriyel Peritonit (SBP)........................................................ 140

Hepatik Ensefalopati............................................................................. 143

İnflamatuar Barsak Hastalıkları............................................................. 147

İrritabl Barsak Sendromu...................................................................... 150

HEMATOLOJİK ACİLLER........................................................... 155

Hematolojik Aciller............................................................................... 157

Onkolojik Aciller.................................................................................. 166

Yeni Oral Antikoagülanlar (YOAK)...................................................... 173

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ACİLLERİ............................. 179

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları...................................................... 181

Yumuşak Doku Enfeksiyonları............................................................. 186

Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Tablosu............................................... 190

Solunum Yolu Enfeksiyonları............................................................... 195

Pnömoni............................................................................................... 197

Sepsis ve Septik Şok............................................................................. 202

RENAL ACİLLER........................................................................... 209

Akut Böbrek Yetmezliği........................................................................ 211

Acil Hemodiyaliz.................................................................................. 214

Transplant Böbrek ve İlişkili Aciller..................................................... 216

Potasyum Bozuklukları......................................................................... 223

Hiponatremi, Hipernatremi.................................................................... 226

Kalsiyum Bozuklukları......................................................................... 232

Magnezyum ve Fosfat Bozuklukları...................................................... 236

ENDOKRİN ACİLLER................................................................... 241

Diyabet ve Komplikasyonları................................................................ 243

Hipoglisemi........................................................................................... 247

Hipertiroidizm ve Tirotoksikoz............................................................. 249

Hipotiroidizm........................................................................................ 253

Akut Adrenal Yetmezlik........................................................................ 256

NÖROLOJİK ACİLLER................................................................. 259

Baş Ağrısı............................................................................................. 261

Geçici İskemik Atak.............................................................................. 263

İnme..................................................................................................... 267

Akut Güçsüzlük.................................................................................... 271

Fasiyal Sinir Paralizisi........................................................................... 273

Guillain-Barré Sendromu...................................................................... 276

Myastenıa Gravıs (MG)........................................................................ 278

Nöbet ve Status Epileptikus.................................................................. 281

Subaraknoid Kanama (SAK)................................................................. 283

Nöropatiler............................................................................................ 286

Şuur Kapanıklığı................................................................................... 289

Vertigo (Baş Dönmesi).......................................................................... 293

Trombolitik ve Endovasküler Tedavi.................................................... 298

Yaşlı Hastaya Acil Yaklaşım................................................................. 304

GÖZ ACİLLERİ............................................................................... 309

Göz Acilleri........................................................................................... 311

KULAK-BURUN-BOĞAZ HASTALIKLARI ACİLLERİ......... 319

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma........................................................ 321

Sinüzit................................................................................................... 323

Oral Yaralanmalar................................................................................. 325

Diş Yaralanmaları................................................................................. 328

Farenjit.................................................................................................. 330

Ani İşitme Kaybı................................................................................... 332

Kulakta Yabancı Cisim.......................................................................... 334

Otıtıs Eksterna...................................................................................... 337

Temporal Arterit .................................................................................. 340

TRAVMA ACİLLERİ...................................................................... 341

Çoklu Travma....................................................................................... 343

Kafa Travması...................................................................................... 348

Boyun Travması................................................................................... 353

Maksillo-Fasiyal Travma...................................................................... 357

Göğüs Travması.................................................................................... 361

Spontan Pnömotoraks........................................................................... 369

Batın Travmaları................................................................................... 375

Renal Travma........................................................................................ 377

Vertebra Yaralanmaları......................................................................... 379

Pelvis Travması.................................................................................... 385

Genitoüriner Travma ............................................................................ 387

Ekstremite Travmaları........................................................................... 390

Alt ve Üst Ekstremite Çıkıkları.............................................................. 392

El Muayenesi ve Travmaları................................................................. 398

El Bilek Muayenesi ve Travmaları........................................................ 402

Ayak Muayenesi ve Travmaları............................................................ 405

Ayak Bileği Muayenesi ve Travmaları................................................... 409

KLİNİK TOKSİKOLOJİ................................................................. 413

Zehirlenmeye Acil Yaklaşım................................................................. 415

Alkol Zehirlenmeleri............................................................................. 421

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri........................................................... 429

Lityum Zehirlenmeleri.......................................................................... 431

Dijital Zehirlenmeler............................................................................. 433

Klonidin Zehirlenmeleri........................................................................ 435

Varfarin Zehirlenmeleri......................................................................... 436

Ca Kanal Blokeri Zehirlenmeleri........................................................... 440

Antipsikotik İlaç Zehirlenmesi.............................................................. 442

Beta Bloker Zehirlenmeleri.................................................................... 444

Organofosfat-Karbomat Zehirlenmesi................................................... 446

Parasetamol Zehirlenmeleri................................................................... 448

Salisilat Zehirlenmesi............................................................................ 450

Kurşun Zehirlenmesi............................................................................ 452

Siyanür Zehirlenmesi............................................................................ 457

Antikolinerjik Zehirlenmeler................................................................. 460

Fensiklidin (PCP) Zehirlenmesi............................................................. 462

Sempatomimetik Zehirlenme................................................................. 464

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri................................................... 466

Mantar Zehirlenmeleri........................................................................... 468

Yılan Isırması....................................................................................... 470

Akrep Sokması..................................................................................... 474

Deniz Hayvanları Zehirlenmesi............................................................. 476

Diş Macunu ve Benzerleri İle Olan Zehirlenmeler................................. 479

Arsenik Zehirlenmesi............................................................................ 482

ÇEVRESEL ACİLLER  .................................................................. 487

Suda Boğulma....................................................................................... 489

Disbarizm ve Dalış Acilleri................................................................... 491

Sıcak Acilleri......................................................................................... 493

Yanık.................................................................................................... 495

Soğuk Acilleri....................................................................................... 499

Yüksek İrtifa Hastalıkları...................................................................... 502

Elektrik ve Yıldırım Yaralanmaları........................................................ 504

ÜROGENİTAL ACİLLER.............................................................. 509

Üriner Yol Enfeksiyonları..................................................................... 511

Testis Torsiyonu................................................................................... 515

KADIN-DOĞUM ACİLLERİ......................................................... 519

Doğum Acilleri...................................................................................... 521

Jinekolojik Aciller................................................................................. 533

ÇOCUK ACİLLERİ......................................................................... 541

Acilde Çocuğa Yaklaşım....................................................................... 543

Temel ve İleri Yaşam Desteği................................................................ 548

Akut Solunum Yetmezliği..................................................................... 553

Ateşli Çocuk......................................................................................... 559

Kardiyak Aciller.................................................................................... 562

Çocuklarda Aritmiler............................................................................. 567

Status Epilepkitus ve Nöbet.................................................................. 571

Karın Ağrılı Çocuk................................................................................ 573

Diyabetik Ketoasidoz............................................................................ 577

PSİKİYATRİK ACİLLER.............................................................. 581

Psikiyatrik Aciller................................................................................. 583

Eksite - Ajite Hastalara Yaklaşım.......................................................... 587

KAS-İSKELET SİSTEMİ ACİLLERİ........................................... 593

Bel Ağrısı.............................................................................................. 595

Diz Ağrısı.............................................................................................. 599

Bacak Ağrısı.......................................................................................... 604

Nöropatik Ağrı...................................................................................... 608

CİLDİYE ACİLLERİ...................................................................... 615

Dermatolojik Aciller.............................................................................. 617

ACİLDE TANISAL TEST VE YÖNTEMLER............................. 621

Acilde Biyokimyasal Tanı Testleri........................................................ 623

Acilde Kan Gazı Değerlendirme............................................................ 640

Temel EKG........................................................................................... 647

Acilde Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri.......................................... 654

Acilde USG........................................................................................... 659

ACİL TIBBIN ADLİ YÖNÜ........................................................... 665

Hekimlerin Hukuki Sorumlulukları....................................................... 667

Tıbbi Kötü Uygulama............................................................................ 673

Bu ürüne henüz yorum yapılmadı, ilk yorum yapan siz olun..
Ürünle ilgili daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?